Ensio Harni
1900-1981

maalauksia ja piirustuksia

Oheistaidekodissa
20.5.-16.7.2017

takaisin etusivulle

1975

Toivonlinnan rantaa, öljy, 1975

Aihe Porvoosta, öljy, 1960

1949

Kirkko, öljy, 1949

1946

Vanhaa Raumaa, öljy, 1946

koivujatähti

Koivu ja tähti, öljy, 19??

Ensio Harni

ANSIOLUETTELO

Suku- ja ristimänimet: HARNI, Emil Ensio
Syntymäpaikka ja -aika: Turku 1900 VII 7

Opinnot ja tutkinnot sekä oppilaitos, jossa ne on suoritettu:
Keskikoulu Turun Suomalaisessa Lyseossa 1918 V  27.
Lindbergin veistokoulu Turussa 1916 -17 iltakouluna.
Kansakoulunopettajan tutkinto Jyväskylän seminaarissa 1923 VI 9.
Piirustuksenopettajan tutkinto Taideteollisuuskeskuskoulussa piirustuksen-opettajien valmistusosastolta 1937  V  26.
Auskultoinut Helsingin Suomalaisessa Normaalilyseossa piirustusta ja kauno-kirjoitusta, saaden arvosanan ”erittäin hyvä” 1936  V  30.
Käytännölliset opettajanäytteet Suomalaisessa Normaalilyseossa piirustuksen ja kaunokirjoituksen opettajanvirkoja var­ten, saaden arvosanan laudatur ( 9/10 )  1937  IV  13.
Approbatur maantieteessä Helsingin yliopistossa 1936 IV 18.
Approbatur kansatieteessä            ”                                   ”        1943 IV 19.
Cum laude approbatur kasvatusopissa Turun yliopistossa 1946.
Tutkinto yliopiston piirustuksenopettajalle  1937  IX 18. Oppikoululainsäädäntötutkinto Kouluhallituksessa 1936 IV 30.
Suomenkielen kielitutkinto 1937 IV 13.
Valtioneuvoston erivapautuspäätös lehtorin virkoihin suomen­kielisissä kansakoulunopettajaseminaareissa  1943 III 23.
Todistus suoritetuista huonekalupiirustuksista ja tutustumi­sesta huonekalujen rakenteisiin 1943  VI  2.
Säädösten mukainen opetuksen seuraaminen maalaiskansakouluissa seminaarin lehtorinvirkoja varten  1944  II  13.
Käytännölliset opetusnäytteet seminaarien piirustuksen, käsitöiden ja kaunokirjoituksen lehtorinvirkoja varten Rauman seminaarissa arvosanoilla: piirustuksessa ”cum laude approbatur” 17/24, kaunokirjoituksessa ”laudatur” 20/24, käsitöissä ”cum laude approbatur” 17/24, esitelmästä ”laudatur” 20/24  1945 X 31.

Nimitykset virkoihin ja toimiin, jotka ovat katsottavat asian­omaisen päätoimeksi, sekä niissä kussakin toimittu aika:
Yläkansakoulun johtajaopettajana Kosken T.l. Hongistossa 1.8.23 - 31.7.29. Yläkansakoulun johtajaopettajana Nummen Oinolassa 1.8.29 - 31.7.43. Sortavalan seminaarin piirustuksen ja veiston ylimääräisenä lehtorina 1.10.42 - 30.9.44.
Itä-Suomen seminaarissa kuvaamataidon ja miesten käsityön lehtorina Raumalla 1944 - 1953.
Nimitys ja siirto Heinolan seminaarin kuvaamataidon ja miesten käsityön lehtorin virkaan 1953 VII 22.
Siirtynyt eläkkeelle 1960 VII 31.

Arvonimet, kunniamerkit ja palkinnot:
Vapaussodan muistomitali 1918.
Talvisodan muistomitali 1940.
Tammidivisioonan muistoristi 1955.
Kotijoukkojen muistoristi 1956.
Jatkosodan muistomitali 1957.
Sininen risti 1967.
Osk. Huttusen säätiön stipendi kulttuurihistoriallista jul­kaisua varten 1958 V 12.

Valtion viran tai toimen sijaisuudet ja niissä kussakin toi­mittu aika:
Sortavalan seminaarin voimistelun v.t. lehtorina lv. 1942-43.
Rauman seminaarissa hoitanut lv. 1944 - 45 osittain piirustuksen­opetusta.
Opetusministeriön määräämänä kuvaamataidon ylitarkastajan vi­ran sijaisena tammikuun ajan v. 1964.

Kunnallinen tai muu toiminta viran ulkopuolella:
Vapaaehtoisena Turun suojelusvartiossa 13.4.- 3.6.1918.
Suojeluskunnan jäsen Turun sk:ssa 1918, Jyväskylässä 1919 - 23, Koski T.l.:ssä 1923 - 29 ja Nummella 1930 - 43. Nummen sk:n esikunnan jäsen 1930 - 1943. Nummen sk:n poikatyönjohtaja 1930 - 35 ja sotilaspoikajohtaja 1939 - 41.
Salon sk.piirin sotilaspoikajohtaja 15.9.1941 - 23.4.1942 sotilasvirkamiesluutn. vakanssilla.
Vapaaehtoisena Hangon lohkolla 5.9.40 - 11.11.40 ja Aunuksen Karjalassa  11.6.41 - 23.4.42.
Kouluhallituksen määräämänä tarkastaja Toivo Salervon apulai­sena piirustuskursseilla Lohjalla 1929.
Koskella T.l. Kunnankirjaston johtokunnan jäsen.
Kosken-Marttilan-Tarvasjoen opettajayhdistyksen sihteeri.
Nummen Säästöpankin tilintarkastaja.
Toiminut Nummen Maatalouskerhoyhdistyksen sihteerinä ja rahastonhoitaja­na sekä puheenjohtajana.
Ottanut osaa Rauman kotien taiteen näyttelyyn v. 1945.
Samoin Rauman taiteilijaseuran perustamiseen ja sen näyttelyi­hin vuosina 1945, 1946, 1948, 1949, 1950 ja 1952.
Osallistunut:
Maisemamaalauskursseihin Raumalla taiteilijoiden Erkki Koposen Ja Uuno Alangon johdolla 7 - 21.VI.1950.
Piirustuksenopettajien taidenäyttelyyn Helsingissä 1946.
Raumalaisten taiteilijain vierailunäyttelyyn Gävlessä 1947.
Opettajana Forssan tarkastuspiirin kansakoulunopettajien piirustuskursseilla Loimaalla kesällä 1948.
Satakunnan taiteen näyttelyissä Raumalla 1948, Porissa 1949 ja Huittisissa 1950.
Opettajana Pohjois-Karjalan tarkastuspiirin kansakoulunopettajien piirustuskurs-seilla Outokummussa kesällä 1951.
Rauman taiteilijaseuran varapuheenjohtaja ja maalariryhmän puheenjohtaja.
Yksityisnäyttelyt Raumalla 1948 ja Heinolassa 1954,1956,1960, 1962 ja 1968 sekä Turussa 1967.
Heinolan Taiteen Ystävien johtokunnan jäsen ja kuvaamataidejaoston puheenjohtaja 1953 - 62. Saman seuran sihteeri 1962 - 63.
Lahden Taiteilijaseuran jäsen 1959 - 63. Osallistunut seuran näyttelyyn Lahdessa 1959.
Osallistunut Turun Taideyhdistyksen vuosinäyttelyihin 1964 ja 1967. Turun Taideyhdistyksen jäsen ja varatilintarkastaja.
Akvarellinäyttely Strindbergillä Helsingissä 1968.
Näyttely Turun Taidehallissa 1971.

Opintomatkat:
Matka Ruotsiin ja Norjaan v. 1937.
Opintomatka Ruotsiin, Tanskaan, Saksaan, Hollantiin, Belgiaan ja Ranskaan 1952 taidemuseoihin ja rakennustaiteeseen tutusumista varten.
Opintomatka Taalainmaalle, Nääsin veistoseminaariin, Etelä-Norjaan ja Kööpenhaminaan 1955.
Maalausmatka Visbyhyn 1957.
Lahden Taiteilijaseuran järjestämällä Leningradin matkalla 1962: taidemuseot ja taiteilija-ateljeet, kirkot.
Gran Canaria 1966.
Mallorca 1967.
Nord Cap 1967.
Tallinna 1969.
Tukholman Gauguin-näyttely 1970.

 

Lyhyt tieto kirjallisesta toiminnasta:
Piirustuksenopetus korttijärjestelmänä (I, II ja III osa), WSOY 1933.
Seuratalojen koristelu, WSOY 1937.
Kirjoituskirjaimemme ja niiden osat, WSOY 1939.
Maasto-opetuksen kuvasto, Kouluaitta Oy 1942.
Poikien veistonopetus, WSOY 1950.
Kuvaamataito, Länsi-Suomi Oy 1951.
Kirjoitusjärjestelmä. Kouluaitta Oy 1951.
Peruskirjaimisto, tekstausvihko, Kouluaitta Oy 1951.
Kaunis Tekstaus, antiikva, Koulutarpeiden Keskusliike Oy 1953. Standardikirjaimisto irtolehtinä, KKOY 1955.
Nuori Takoja (yhdessä Kalevi Etolan ja Kaj Nuorivaaran kanssa), WSOY 1957.     
Pikatekstaus, KKOY 1959.
Heinola, Reumasäätiön sairaala, kuvateos 1960.
Heinola, kuvateos 1963, kustantaja Itä-Hämeen Kirjapaino Oy.
Tutustumme Etelä-Suomeen, matkaopas. Otava 1964.
Noin 400 kirjoitusta lehtiin ja aikakauskirjoihin aiheina mm. matkamuistelmat, kuvataiteilijat ja heidän kotinsa.
Kuvittanut kirjoja ja muita julkaisuja.
Tietokirjailijaliiton jäsen.

Harnin taideteoksia on mm.:
Rauman, Heinolan, Turun, Naantalin ja Uudenkaupungin kokoelmissa.
Rauman Taidemuseon Säätiöllä.
Niissä seminaareissa, joissa hän on toiminut ja joista enää Rauma toimii.

takaisin etusivulle